Duurzame ontwikkeling

Rijnen Brandstoffen hecht grote waarde aan duurzame ontwikkelingen in het algemeen en zeker als het over energie gerelateerde zaken gaat. Rijnen Brandstoffen is dan ook gepast trots om exclusief leverancier te zijn van de Badger Pellets. Onze Badger Pellets worden dan ook zorgvuldig geproduceerd en er wordt enkel hout gebruikt wat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Bovendien zijn wij FEPC gecertificeerd. Zo bent u verzekerd van een verantwoorde en duurzame aanpak en het hout komt dus ook uitsluitend uit stukken bos vanuit een verantwoord bos beheer beleid.

Bruikbaar hout vindt zijn weg, vanuit een biologische kap naar de productie van planken, kepers, paletten enzovoort. Waar men vroeger bepaald hout typeerde als afval wordt dit nu naar waarde geschat en door ons verwerkt naar duurzame Badger Pellets. Zo komen we met onze Badger Pellets tot een eerlijke en duurzame energiebron voor het verwarmen van huizen, bedrijven en zelfs de industrie. Overheid, steden en gemeenten kiezen bewust voor meer aandacht en ondersteuning als het gaat om duurzaam stoken. De Badger Pellets is een nieuwe duurzame brandstof welke de (geïmporteerde) fossiele brandstoffen zoals olie en gas steeds meer verdringen.

Met Badger houtpellets van
HOUTPELLETSKOPEN.COM
haalt u topkwaliteit in huis!